Bostadsmarknaden i Göteborg

Meny
   
Huvudsida
   
   
Beställning
   
 

Det är för närvarande svårt att få ett förstahandskontrakt i ett attraktivt område i Göteborg. Hos BoPlats Göteborg förmedlas mest lägenheter i mindre attraktiva förorter. De finns dock alternativ till boPlats Göteborg som de flesta inte känne till. Man kan vända sig direkt till det dryga tusentalet privata fastighetsägare som finns i Göteborgsområdet. Dessa har själva rättighet att förmedla de lediga lägenheterna i det egna fastighetsbeståndet. Många av dem har dessutom egna bostadsköer. Det stora antalet fastighetsägare samt svårighet att få information om dessa, gör att det blir ett heltidsarbeta att söka bostad hos samtliga.

I bostadsguide för Göteborg finns en sammanställning över de privata fastighetsägare som har egna bostadsköer samt i vilka områden lägenheterna finns. Många privata fastighetsägare har ingen kö utan förmedlar lediga lägenheter till "lämpligaste" hyresgästen. Detta gör att det är möjligt att få en hyresrätt mycket snabbt med lite tur. Med hjälp av informationen i Bostadsguide för Göteborg kan ditt bostadssökande bli betydligt effektivare.


Bostadsguide för Göteborg (85 sidor) kostar 195:- inklusive porto och kan beställas på internet

Beställ Bostadsguide för Göteborg

eller genom att sätta in 195:- på pg 816443-6 eller på tel: 08-612 69 63


mer information


Har du några frågor kan du maila oss

Bostadsguiden ges ut av

Bostadsguiden HB, Box 268, 178 24 Ekerö, tel: 08-612 69 63